Zgodnie z Regulaminem Akademii Mistrzów AZS UMCS Lublin każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania legitymacji AZS, która daje przynależność do Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin (organizatora zajęć). Nierozłącznym elementem legitymacji AZS jest ubezpieczenie NNW, którego nie można wydzielić, jednak wariant legitymacji Uczestnik zajęć wybiera dobrowolnie.

Najważniejsze kwestie:

  • składka jest opłatą jednorazową – osoby, które wyrobią legitymację w semestrze zimowym mają nadal aktualną legitymację w semestrze letnim
  • legitymacja będzie ważna od dnia opłacenia składki (jednak nie wcześniej niż 1 października 2023) do 30 września 2024
  • ubezpieczenie NNW w ramach legitymacji jest ważne od dnia kolejnego po dokonaniu opłaty
  • w celu spełnienia odpowiednich formalności należy posiadać wersję elektroniczną legitymacji (wersja fizyczna, która jest dodatkowo płatna jest dobrowolna)
  • osoby poniżej 18 roku życia wybierają sekcję „pływanie – sekcja młodzieżowa”

Instrukcję wyrobienia legitymacji można znaleźć na stronie: www.azs.umcs.pl/legitymacje-azs. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Uwaga! Legitymację AZS należy wykonać przed pierwszymi zajęciami.